Nyheder  

Hvor længe skal dine penge række?

7. november

Danskernes gennemsnitlige levetid stiger i høj fart, og det betyder, at pensionen skal strækkes over flere år. Ud fra grundige analyser skruede ISP per 1. juli 2017 op for medlemmernes forventede levetid. Se, hvor mange år forskellige aldersgrupper forventes at blive.

ISP har per 1. juli 2017 hævet de forventede levetider for medlemmer på Markedsrente- og Seniorordningen.

Baggrunden er, at medlemmerne – ligesom resten af befolkningen – lever længere og længere.

– Vi har analyseret ISP-medlemmernes faktiske levetider gennem de seneste år. Og så har vi indregnet, hvor meget levetiderne forventes at forbedre sig over de kommende år. Her har vi taget udgangspunkt i en model fra Finanstilsynet, forklarer Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP Pension.

– De længere levetider betyder, at de livsvarige pensioner skal strækkes over flere år. Og da der er samme sum penge til rådighed, så bliver der mindre i årlig pension. Det har medlemmer på Markedsrente- og Seniorordningen modtaget information om tidligere på året, fortsætter hun.

Her er forventningerne for hver aldersgruppe

Som noget nyt er levetiderne opdelt i grupper, og hver gruppe omfatter medlemmer, som er født i ti kalenderår. Fx er medlemmer født i 1953-1962 samlet i én gruppe.

– Forventningen er, at levetiderne fortsætter med at stige fremover, og derfor har vi indregnet de største forbedringer for de yngste medlemmer, siger Karin Elbæk Nielsen.

I tabellen her kan du se, hvor gamle fem forskellige aldersgrupper forventes at blive, når de fylder 60 år.

Født i 1953-1962 Født i 1963-1972Født i 1973-1982Født i 1983-1992Født efter 1992
Forventet levealder, når medlemmet er 60 år 86,7 år 88 år 89 år 90 år 90,9 år
  • Eksempel 1: Et ISP-medlem, som i dag er 60 år, forventes at leve i yderligere 26,7 år og blive 86,7 år.
  • Eksempel 2: Når et i dag 50-årigt ISP-medlem fylder 60 år, forventes han/hun at leve i yderligere 28 år og blive 88 år.
  • Eksempel 3: Når et i dag 30-årigt ISP-medlem fylder 60 år, forventes han/hun at leve yderligere 30 år og blive 90 år.

Sådan ser du din forventede pension

De ændrede beregninger trådte i kraft 1. juli 2017 for medlemmer, der ikke er er på pension. For pensionerede medlemmer vil de gælde fra 1. januar 2018. Indtil ændringen regnede ISP med, at et 60-årigt medlem ville leve i 84 år – uanset medlemmets nuværende alder. De nye beregninger reducerer derfor den forventede årlige pension mest markant for de yngre medlemmer.

– Det kan blive nødvendigt at justere yderligere på levetiderne med et eller to års mellemrum, hvis den faktiske udvikling overstiger de levetidsforbedringer, vi allerede har indregnet, siger Karin Elbæk Nielsen.

På Min Pension kan du se en prognose for din pension. Som det fremgår af prognosen, har din pensionsalder stor betydning for din årlige udbetaling. Især yngre medlemmer kan ende med at gå senere på pension, end prognosen viser – og det vil give dem en større udbetaling.

Log på Min Pension