Nyheder  

Ingen ægtefælle? Tjek, om du kan få mere i pension

26. november 2018

Mange ugifte ISP-medlemmer kan med fordel fravælge ægtefællepensionen og i stedet få en større pension selv. Er du iblandt dem? Så læs her, hvad du kan gøre.

Når du er medlem i ISP, har du forsikringen ægtefællepension med i din pensionsordning. Den sørger for, at din ægtefælle kan få udbetalt pension i 10 år efter din død. Men hvad hvis du ikke er gift? Så kan du fravælge dækningen – eller indsætte en samlever i stedet. Det gælder, hvis du har din ordning på ISP’s regulativ 4 og endnu ikke er gået på pension.

Prisen for en ægtefællepension går fra din opsparing. Derfor er der en økonomisk gevinst at hente, hvis du fravælger forsikringen. Aktuelt er der omkring 1.000 medlemmer i ISP, som betaler for en ægtefællepension, selvom de hverken er gift eller har indsat en samlever på deres ordning.

Sådan ser du, om din ordning er på regulativ 4

Hvor mange penge er der at hente?

Jo længere en periode du er uden ægtefællepension, jo større er den økonomiske gevinst. Lad os se på et konkret eksempel med et ungt medlem, som i dag er 29 år:

  • Ved at beholde sin ægtefællepension som en del af ordningen står medlemmet til at få 132.600 kr. om året i livslang pension.
  • Ved at fravælge sin ægtefællepension fra nu og frem til pensionsalderen, vil medlemmet i stedet få 141.500 kr. mere om året i livslang pension.

Ud over den større pension vil du – hvis du fravælger ægtefællepension – også få en højere udbetaling i tilfælde af sygdom eller invaliditet.

Kan du tilvælge dækningen igen?

Hvis du har fravalgt dækningen af en ægtefælle, kan du sagtens vælge den til igen. Du har også mulighed for i stedet at indsætte en samlever på ordningen. ISP-medlemmer, som lever alene, kan altså i en årrække spare udgiften til ægtefællepensionen og så vælge den til, når det (igen) bliver aktuelt.

Vær dog opmærksom på, at der efter tilvalg af forsikringen er en såkaldt klausulperiode på to år, hvor forsikringen ikke dækker. Til gengæld slipper du for at afgive oplysninger om dit helbred, når du vil vælge ægtefællepension til.

Overvej Depotsikring ved død

Også selvom du er gift, kan du faktisk fravælge ægtefællepension og dermed få en større pension. I stedet kan du vælge den billigere forsikring, som hedder Depotsikring ved død. Her får dine efterladte udbetalt din opsparing (dit depot), hvis du dør før pensionsalderen. Især når du har en stor opsparing kan du overveje, om Depotsikring ved død kan erstatte ægtefællepension.

Læs også: Depotet udbetalt, hvis du dør tidligt

Hvis du pludselig dør, skal din ægtefælle nødig stå i en situation uden penge og med en masse økonomiske forpligtelser. Sørg derfor for at få rådgivning fra ISP MedlemsService, før du skifter i dine dækninger.

Det er også MedlemsService, du skal kontakte, hvis du vil ændre i din ordning. Ring på 7024 9600, eller skriv til isp@isp.dk