Nyheder  

Ingeniører går op i deres pension efter leverandørskifte

6. november 2019

Siden ISP’s medlemmer fik adgang til deres pensionsoplysninger på isp.dk har 4.111 af dem kontaktet pensionskassen og 12.365 har logget ind på isp.dk.

På otte måneder lykkedes det at tilrettelægge og gennemføre konverteringen af ca. 12.600 medlemspolicer, så ISP den 1. juli 2019 blev en del af Sampension-fællesskabet. Den næste store test kom tre uger senere, da medlemmerne den 22. juli fik adgang til log ind-siderne på isp.dk. Indtil nu har 12.365 medlemmer logget ind på hjemmesiden.

”Jeg er meget glad for, at vi har formået at løfte opgaven med at sikre en tilgængelighed og rådgivning til ISP’s medlemmer, som lever op til deres forventninger og ønsker,” siger kundedirektør Ole B. Tønnesen fra Sampension-fællesskabet.

Behov for afklaring

Med over 4.000 henvendelser på telefon og mail siden 22. juli har Sampensions pensionsrådgivere haft meget kontakt med ISP’s medlemmer. Der er flere overordnede forklaringer på de mange henvendelser.

”Vi har informeret om ændringer i medlemmernes pensionsregulativ og så har nogle af vores pensionister oplevet, at deres udbetalinger er lidt anderledes end tidligere. De fleste medlemmer har således haft et behov for at få afklaret nogle af de budskaber, vi har sendt til dem, eller de informationer vi viser på hjemmesiden,” siger Ole B. Tønnesen.

En del henvendelser har også handlet om de ændringer i pensionsregulativet, som ISP’s generalforsamling godkendte i foråret og som blandt andet har ændret vilkårene for nogle medlemmer.

Ingeniører forbereder sig grundigt

ISP’s medlemmer nøjes ikke med at ringe og skrive. Siden 22. juli har 12.365 medlemmer logget sig ind på deres sider på isp.dk for at se deres opsparing og policer. Næsten 26.000 har besøgt hjemmesidens åbne sider.

”Ingeniørerne er aktive omkring deres pensionsordning og er godt forberedte, når de ringer eller skriver til os. Det er rigtigt godt, for så får medlemmerne en god dialog med Sampension-fællesskabets pensionsrådgivere om det, der optager medlemmerne, og når frem til en god løsning,” siger Ole B. Tønnesen.