Nyheder


Investeringer i grøn energi gavner både din pension og miljøet

Afkastet for 2022 er stadig udfordret, men sammenlignet med andre selskaber har pensionskassen klaret sig godt. Det skyldes blandt andet investeringer i vindmølleparker og biogasanlæg.

15. september 2022

I flere år har afkastet været i plus, og negative afkast var ikke på tapetet. Sådan er det – desværre – ikke i år, og vi befinder os i en ny situation.

”2022 har foreløbigt været et vanskeligt år med faldende aktiekurser og kraftigt stigende renter. Før krigen i Ukraine var verden på vej mod et solidt økonomisk opsving efter COVID-19. Krigen og flaskehalse i forsyningskæderne, der er blevet forværret af nedlukninger i Kina, har ført til øget usikkerhed, stigende inflation og en opbremsning i økonomien,” siger Jesper Nørgaard, viceinvesteringsdirektør i Sampension-fællesskabet.

Den stigende inflation har fået centralbankerne til at hæve renten. Det medfører en lavere købekraft hos forbrugerne og højere produktionsomkostninger for virksomheder. Som forbruger skal du bruge flere penge på at varme boligen op og købe mad. Og mange virksomheder har vanskeligt ved at skaffe de nødvendige materialer til produktionen.

Det giver en opbremsning i økonomien, som også afspejler sig i afkastet på din pensionsordning.

Klarer sig godt sammenlignet med andre

Selvom den nye situation er knapt så opmuntrende, kan du heldigvis konstatere, at pensionskassen er blandt de bedste i branchen til at begrænse tabet.

”Der er flere årsager til, at vi har klaret os relativt godt. Det skyldes især investeringer i fx skove, ejendomme og i vedvarende energi som vindmølleparker og biogasanlæg,” siger Jesper Nørgaard.

Skov er godt at investere i, da værdien af træ som udgangspunkt vil stige i takt med inflationen. Interessen for vedvarende og grøn energi er steget markant som følge af energikrisen og behovet for at være uafhængig af Rusland.

Et medlem af pensionskassen med 15 år til pension og en opsparing i markedsrente med moderat risiko havde ved udgangen af august et afkast på minus 7,3 % - år til dato.

”Ser vi blot en eller to år tilbage var der markante positive afkast. Men alt tyder på, at vi må forberede os på en tid, hvor det er svært at opnå positive afkast. Vi gør dog vores allerbedste for at investere klogt og sikre bedst mulige afkast i de vanskelige markeder,” siger Jesper Nørgaard.

Hvis du vil vide, hvad du har fået i afkast, kan du læse mere her