Nyheder  

ISP betaler bøde

19. december 2019

ISP Pension har valgt at betale en bøde på 175.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder i forbindelse med 16 medlemmers overgang til markedsrente i 2016. Læs om sagen her

Læs også Finanstilsynets nyhed om afgørelsen   


  

Kommentar til afgørelsen fra Lars Bytoft, bestyrelsesformand, ISP Pension:
”Vi tager afgørelsen til efterretning og vælger at afslutte sagen nu. Vi var - vurderer Finanstilsynet -ikke tydelige nok i vores kommunikation dengang. Vi synes fortsat ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at give os en bøde, men det vil blive en kostbar affære at køre sagen ved tre retsinstanser, som vi kunne have gjort af principielle grunde. De omkostninger står ikke mål med bødens størrelse.

Sagen vedrører 16 medlemmer, som ikke fik rettidig information, da de skiftede til markedsrente i 2016. Alle har i øvrigt fået et bedre afkast, end hvis de var blevet i gennemsnitsrente, og alle 16 får nu et ekstraordinært tilbud om at vælge om igen efter årsskiftet”.