Nyheder  

ISP er godt med på afkast i september

13. oktober 2021

Efter årets tre første kvartaler har ISP’s medlemmer i markedsrente rundet et afkast på op til henholdsvis 13,8 pct. i høj og 12,2 pct. i moderat risiko.

I løbet af årets første ni måneder har ISP’s kunder hentet op til 13,8 pct. i afkast. I de forskellige alders- og risikogrupper i ISP ser billedet sådan ud for markedsrenteproduktet 3 i 1 Livspension:

AlderModeratHøjLav
25 år12,16%13,78%8,81%
55 år12,16%13,78%8,81%
60 år10,28%12,47%6,64%
65 år8,42%11,18%4,51%

Sammenlignet med resultaterne i andre pensionsselskaber, som er samlet af den uafhængige investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen, er afkastet i ISP godt med fremme på listen, hvis man eksempelvis har 15 år til pension og sparer op med moderat risiko:

2021-afkast for markedsrenteprodukter
Om afkastet for september siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen, at det bl.a. var præget af stigende renter og deraf tab på obligationsporteføljen.

”Tabet var dog begrænset, fordi porteføljen havde en betydelig undervægt af renterisiko i forhold til det brede obligationsmarked. Tilsvarende gav aktieporteføljen kun et begrænset tab. Porteføljen har et væsentligt tilt mod bl.a. value og lav-risiko aktier, som klarede sig godt i en periode med rentestigninger og generelle aktiekursfald,” forklarer han.

Henrik Olejasz Larsen tilføjer, at den gode performance på mange unoterede investeringer fortsatte i september, især på private equity, men også på bl.a. ejendomme og infrastruktur.