Nyheder  

ISP passer godt på dine data

29. maj 2018

I maj kom der nye regler for persondata, som stiller krav til virksomheders evne til at beskytte informationer om deres kunder bedst muligt. ISP tager det meget alvorligt, og vi har tilpasset vores organisation og systemer.

En ny forkortelse har set dagens lys: GDPR eller General Data Protection Regulation. Det er et andet navn for EU’s persondataforordning, som beskriver, hvordan virksomheder og myndigheder skal beskytte kundernes data.

I takt med at kommunikationen bliver mere digital, bliver personlige oplysninger mere og mere udsatte, og flere oplever, at deres data bliver misbrugt. Derfor ind-førte EU med persondataforordningen i maj 2018 skærpede krav til, hvordan virk-somheder skal beskytte og anvende borgernes personlige oplysninger.

Hvad betyder persondataforordningen for dig?

Forordningen indebærer, at virksomheder og myndigheder skal gøre det svært for uvedkommende at opsnappe oplysninger om dig. Samtidig har den givet dig større kontrol med dine oplysninger.

I ISP har vi gennem længere tid arbejdet med at implementere følgerne af den nye forordning. Vi tager vores ansvar meget alvorligt, så du kan være sikker på, at vi fortsat behandler dine data med største fortrolighed.

Vi håndterer dagligt mange typer oplysninger om medlemmerne, f.eks. deres øko-nomiske situation og helbred. Disse oplysninger har vi altid passet godt på. Men for at være sikre på, at vi kunne leve op til forordningens krav, har vi tilpasset vores systemer og interne arbejdsgange til en endnu højere grad af beskyttelse af dine og de øvrige medlemmers data.

Endelig har vi valgt at benytte e-Boks, når vi kommunikerer med vores medlemmer, da det er en løsning, hvor vi sikkert kan udveksle følsomme oplysninger med dig.

Læs mere om, hvordan vi behandler dine persondata her