Nyheder  

ISP Pension henter gode afkast i 1. halvår

26. august 2021

ISP Pension har sikret medlemmerne nogle af markedets højeste afkast i 1. halvår med afkast på op til 12,6 pct.

Årets første seks måneder har budt på særdeles gode afkast i ISP Pension. Her har medlemmerne i markedsrente fået afkast på op til 12,6 pct. før skat afhængig af alder og risiko. Det samlede investeringsafkast landede på 807 mio. kr. i 1. halvår af 2021.

”Vores vigtigste opgave er at sikre medlemmerne de bedst mulige pensioner. Derfor er vi meget tilfredse med, at medlemmerne har opnået nogle af markedets højeste afkast i årets første seks måneder. Afkastene er højest for yngre medlemmer med høj risiko, men også medlemmer med lavere risiko og medlemmer, der nærmer sig pensionsalderen har fået tilfredsstillende afkast,” siger adm. direktør Hasse Jørgensen, ISP Pension.

I gennemsnit fik medlemmer i markedsrente 8,5 pct. i afkast før skat i 1. halvår. Yngre medlemmer, der har valgt høj risiko, har fået de højeste afkast i halvåret på op til 12,6 pct.

”Særligt investeringer i globale aktier, og herunder value-aktier, har givet pote i 1. halvår, hvor vi samtidig har nydt godt af at være positioneret til de stigende renter, som vi så i starten af året. Og så har vores unoterede investeringer fortsat deres gode performance og leveret solide afkast i årets første seks måneder. Det gælder især investeringerne i unoterede aktier (private equity), men også i bl.a. ejendomme og infrastruktur,” siger Hasse Jørgensen.

Medlemmernes indbetalinger til ISP Pension var i 1. halvår på 194 mio. kr. mod 184 mio. kr. i samme periode sidste år. Den samlede balance var på 19 mia. kr. i årets første seks måneder mod 17,4 mia. kr. sidste år.

Regnskabstal for ISP Pension 1. halvår 2021 (mio. kr.)
Indbetalinger194
(184*)
Investeringsafkast807
(-578*)
Afkast i gennemsnit i markedsrente8,5%
Afkast i gennemsnit - garantiordningen-6,2%
Aktiver i alt 18.978
17.431*)
Omkostninger i kr. pr. forsikret244
(243*)
Antal forsikrede12.269
(12.502*)

* Tal for 1. halvår 2020