Nyheder


ISP Pensions afkast var blandt markedets bedste i udfordrende 2022

ISP Pension (ISP) leverede nogle af branchens bedste afkast i 2022, hvor C02-udledningen fra investeringerne samtidig faldt endnu en gang.

24. marts 2023

ISP’s investeringsafkast var blandt de bedste i markedet sidste år, men bar naturligt nok præg af modvinden på de finansielle markeder.

Medlemmer med markedsrente og moderat risiko har i alderen op til 55 år fået et afkast på -9,3 pct. i 2022, mens et 70-årigt medlem fik -9 pct. i afkast. Set over en femårig periode har medlemmer op til 60 år i moderat risiko imidlertid opnået et afkast på 16,8 pct., mens en 70-årig har opnået et afkast på 11,4 pct.

”2022 bød på voldsom uro på finansmarkederne, hvor vi ret usædvanligt var vidner til tab på både aktier og obligationer som følge af ikke mindst krigen i Ukraine, energikrise, stigende renter og tårnhøj inflation. Den finansielle modvind betød samtidig, at danskerne generelt fik negative afkast på deres pensionsopsparinger sidste år, hvilket også gjaldt medlemmerne i ISP. Og det er naturligvis aldrig sjovt at opleve,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i ISP, og fortsætter:

”Når det er sagt, er det tilfredsstillende, at ISP i 2022 var blandt de pensionsselskaber, som var relativt gode til at begrænse tabene for medlemmerne, ligesom pensionskassen året før skabte et af branchens højeste afkast i markedsrente. Det vidner om, at vores investeringsstrategi er robust både i opgangs- og nedgangstider, hvilket bidrager til at sikre medlemmerne gode afkast over tid,” siger Hasse Jørgensen.

I 2022 sænkede ISP endnu en gang CO2-udledningen fra investeringsporteføljen, som er faldet betydeligt over de sidste tre år. Alene for de børsnoterede aktier og direkte ejede kreditobligationer er klimaaftrykket nu sænket med i alt 49 pct. siden 2020.

ISP har som mål, at CO2-udledningen fra den samlede investeringsportefølje skal være reduceret med 45 pct. i 2030 ift. 2020, hvilket skal bidrage til, at investeringsporteføljen i 2050 er CO2-neutral.

I 2022 har det desuden for første gang været muligt for ISP at opgøre CO2-udledningen fra stort set hele investeringsporteføljen (mere end 90 pct. af de samlede netto-investeringsaktiver). Den samlede udledning for 2022 er på 57.367 tons CO2e, mens klimaaftrykket (carbon footprint pr. mio. kr. investeret) inkl. skovinvesteringer, som optager CO2, er på 6,94.

Regnskabstal for ISP (mio. kr.)20222021
Indbetalinger342381
Investeringsafkast-2.3291.448
Afkast i gennemsnit i markedsrente-9,4%13,4%
Aktiver i alt17.52819.578
Omkostninger i kr. pr. forsikret479484
Antal forsikrede11.91412.163