Nyheder  

ISP sænker omkostningerne

12. januar 2017

Det er blevet billigere at være medlem i ISP, på trods af at nye EU-regler kræver væsentligt flere ressourcer til administration. Det årlige gebyr, som du betaler af din samlede opsparing, er i 2017 sat ned til 0,03 pct. Forsikringspriser og øvrige gebyrer er på samme niveau som i 2016.

2017 begynder med godt nyt til alle ISP’s medlemmer. Den sats, som du årligt betaler af din samlede opsparing (depotet), er faldet med 25 pct. per 1. januar. Fra 0,04 pct. til 0,03 pct. Jo større din opsparing er, jo større bliver besparelsen i kroner og øre.

Dermed er depotomkostningen faldet med i alt 60 pct., siden ISP outsourcede til AP Pension i 2013. Det til trods for, at nye EU-regler kræver markant flere ressourcer til administration.

”I 2016 kom Solvens II-reglerne, som betyder, at vi skal kontrollere og rapportere mere end før. Og nu er vi i gang med at forberede os på en ny persondataforordning, som kræver mange ressourcer til blandt andet it-udvikling,” siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

”Alligevel kan vi sænke omkostningerne, fordi vi er en robust pensionskasse, og fordi vi får stordriftsfordele ud af vores samarbejde med AP Pension. Omkostninger er et vigtigt fokusområde for vores medlemmer, og det kom senest til udtryk ved debatten på generalforsamlingen i 2016,” fortsætter hun.

Øvrige omkostninger fortsætter uændret

Både priserne på gruppelivsforsikringer og øvrige omkostninger i ISP forbliver på samme niveau som i 2016.

Herunder kan du se, hvilke gebyrer og omkostninger der gælder i 2017. Du kan også se, hvordan udviklingen har været gennem de seneste år.

Omkostninger:

Policeomkostninger20132014201520162017
Af bidrag1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%
Af indskud og overførsler0%0%0%0%0%
Af depotet (årligt)0,075%0,065%0,04%0,04%0,03%
Månedligt gebyr30 kr.30 kr.30 kr.30 kr.30 kr.

Gruppelivspræmier:

Månedligt gebyrGruppe2013 2014 2015 2016 2017
Høj dækningA 182 kr.190 kr.170 kr.170 kr.170 kr.
Lav dækningA 141 kr.149 kr.139 kr.139 kr.139 kr.
Lav dækningB 182 kr.190 kr.170 kr.170 kr.170 kr.
  • Gruppe A omfatter medlemmer, der har en ordning på Regulativ 101, 201, 301 eller 401.
  • Gruppe B omfatter medlemmer, der har en ordning på Regulativ 102, 202, 302 eller 402.