Nyheder  

ISP’s fremtid: Hensigten er en fusion i 2020

3. oktober 2017

Bestyrelsen i ISP vil se gevinsterne af en fusion mellem pensionskasserne DIP og JØP, før ISP går med i en fælles pensionskasse for akademikere. I mellemtiden er medlemmerne i ISP bedst tjent med, at AP Pension fortsat står for administrationen, mener bestyrelsen.

Ingeniørforeningen IDA ønsker, at de to ingeniørpensionskasser, ISP og DIP, går sammen i en fusion. I forvejen har DIP allerede planlagt en fusion med JØP, som er pensionskassen for jurister og økonomer.

Bestyrelsen i ISP har været i dialog med både IDA og DIP og har også modtaget tilbud på en fusion med DIP. Det har bestyrelsen holdt op mod et tilbud fra AP Pension, som har administreret ISP siden 2013 og fortsat gerne vil gøre det de næste år.

Efterfølgende har dialogen mellem ISP, IDA og DIP udmøntet sig i en hensigtserklæring. Her erklærer alle tre parter, at de er enige om at arbejde for at sikre de økonomisk mest fordelagtige ordninger for pensionskassernes nuværende og fremtidige medlemmer – i en fælles pensionskasse for akademikere.

Fusion i to skridt

Konkret er planen, at DIP og JØP fusionerer i 2019. Fusionen mellem ISP og den fusionerede pensionskasse (DIP og JØP) forventes at ske i 2020, såfremt det forventede potentiale ved fusionen i form af blandt andet omkostningsbesparelser kan indfries.

– Vi varetager ISP-medlemmernes interesse, og de skal have en økonomisk gevinst ud af at indgå i en fusion. Vores opgave er alene at vurdere de mulige scenarier ud fra tal og fakta – og på et oplyst, risikoafdækket grundlag. Det har vi nu gjort, siger Lars Bytoft, bestyrelsesformand i ISP, og konkluderer:

– Det tjener vores medlemmer bedst at afvente den planlagte fusion mellem DIP og JØP. Når den har fundet sted, og synergigevinsterne begynder at vise sig, er vi politisk positive over for at træde ind i en fælles pensionskasse for akademikere. Indtil da er ISP-medlemmernes pensioner fortsat administreret hos AP Pension, som vi har et tilfredsstillende samarbejde med.

Offentligt nyansatte vil få ordning i DIP

IDA har meddelt, at foreningen fra næste overenskomstfornyelse kun ønsker at understøtte én pensionskasse. Den nye overenskomst træder i kraft 1. april 2018. Alle ingeniører, der fra denne dato ansættes inden for det offentlige overenskomstområde, får derfor pensionsordning i DIP.

Nuværende ISP-medlemmer, som er ansat i det offentlige, får fortsat deres pensionsbidrag indbetalt til ISP indtil et eventuelt jobskifte.

– Jeg er er tilfreds med hensigtserklæringen, herunder at pensionsindbetalinger for nuværende ISP medlemmer ikke flyttes til DIP i 2018. Derved kan de offentligt ansatte ISP-medlemmer beholde deres nuværende vilkår, herunder de garantier, som visse medlemmer har, siger Lars Bytoft.