Nyheder  

ISP’s kommentar til IDA’s Hovedbestyrelses ønske om en fusion af de to ingeniørpensionskasser

16. marts 2017

Bestyrelsen i ISP har noteret sig, at IDA’s Hovedbestyrelse på et møde den 14. marts 2017 anbefaler, at de to ingeniørpensionskasser, DIP og ISP, igangsætter forhandlinger om en mulig fusion.

IDA’s politiske ønske er ikke nyt, og det har været fremsat en række gange over de sidste 20 år. I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at ISP har et strategisk og finansielt mål med sit arbejde og virke, og det er at sikre pensionskassens medlemmer de bedst mulige økonomiske vilkår. En fusion med en eller flere parter er således ikke et mål i sig selv og ej heller det modsatte.

ISP har siden 2013 haft et godt samarbejde med AP Pension, som varetager al administration af pensionskassens medlemmer og deres ordninger. Tanken om at outsource al administration er et led i ISP’s strategi, og AP Pension blev i sin tid valgt som partner, da de kom med det absolut mest økonomisk favorable tilbud i konkurrence med bl.a. DIP.

På baggrund af IDA’s politiske ønske har ISP valgt at sætte genforhandlingen af outsourcingaftalen med AP Pension, som var gået ind i sin afgørende fase, på standby. Hvis en fusion faktuelt vil give ISP’s medlemmer økonomisk gevinst for de nuværende medlemmer, skal det overvejes seriøst, hvilket bestyrelsen også har tilkendegivet flere gange på generalforsamlingerne. For ISP handler det om, at tanken om fusion er baseret på tal og fakta og ikke en politisk vision i sig selv.

Lars Bytoft
Bestyrelsesformand, ISP.