Nyheder


ISP’s medlemmer høstede flotte afkast i 2021

12. januar 2022

ISP rundede året af med et afkast på op til mere end 20 pct. i markedsrente

2021 bød på et højt afkast til ISP’s medlemmer. På trods af forventninger om mere moderate afkast ved årets start, endte pensionskassens medlemmer med en pensionsordning i markedsrente med et afkast på helt op til 20,5 pct. i 2021.

AlderLavModeratHøj
30 år13,1%18,1%20,5%
40 år13,1%18,1%20,5%
50 år13,1%18,1%20,5%
60 år10,0%15,3%18,6%
70 år4,0%10,0%14,8%

Sammenlignet med afkastet hos ni af de største pensionsselskaber, foretaget af den uafhængige investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen, ligger afkastet hos ISP på en flot tredjeplads, når man ser på en opsparer med 15 år til pension og middel risiko.

Afkast 2021

På trods af skuffelser over det manglende tempo i normalisering af økonomierne efter covid-nedlukninger, var 2021 endnu et godt år for de fleste risikofyldte aktivklasser, konstaterer Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension-fællesskabet, som ISP er en del af.

”En høj økonomisk efterspørgsel, særligt i USA, var med til at drive råvarepriser og lønninger op. Også boligpriserne steg væsentligt i de fleste lande. Den høje aktivitet sammen med fortsat lempelig finans- og pengepolitik var de væsentlige grunde til de høje afkast,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.

I ISP var den største bidragyder til det samlede afkast de børsnoterede aktier, hvor det igen i 2021 især var de amerikanske aktier, som gav et højt afkast. De unoterede aktier gav procentvis mest i afkast, nemlig mere end 30 pct.

”Også ejendomme gav et højt afkast på over 14 pct. i 2021, hvilket er en del af forklaringen på, at også kunder i markedsrente med lav investeringsrisiko, herunder dem, der er på pension, fik et ganske højt afkast på trods af, at traditionelle obligationer, der ellers er en kernedel af pensionsopsparingen, gav et negativt afkast i 2021. Det skete som følge af den – om end begrænsede – rentestigning, som vi så i 2021,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.

Blandt de mere risikofyldte aktivklasser var det især Emerging Markets, som kom ud med mere beskedne afkast i 2021. Det var især udviklingen i Kina, som skuffede på baggrund af en strammere erhvervsregulering, tilbagegang i ejendomssektoren og covid-restriktioner.