Nyheder  

Lange levetider og lave afkast rammer pensionen

21. december 2018

ISP-medlemmer lever længe og får pension i mange år. Sammen med et lavt 2018-afkast betyder det, at pensionister på Markedsrente- og Seniorordningen får mindre udbetalt fra 1. januar 2019. Til gengæld får de fleste erhvervsaktive medlemmer glæde af en billigere invalidedækning.

Mange pensionister i ISP vil få en lavere pension ind på kontoen i 2019. Det skyldes, at ISP igen har måttet opjusteret medlemmernes forventede levetider – og at de livslange pensioner derfor skal strække over flere år. De opjusterede levetider slår igennem på pensionen per 1. januar 2019.

– Lad mig give et eksempel: I 2018 regnede vi ud fra, at et i dag 70-årigt ISP-medlem når at fylde 86,9 år. Nu opdaterer vi tallet til 88,4 år. Så det er relativt markante ændringer, og isoleret set er det jo glædeligt, at medlemmerne lever længere. Bagsiden er, at det nedsætter den årlige pension, fordi ISP skal udbetale længere, siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

Hun uddyber:

– Vi har allerede indregnet en udvikling i levetiderne – den såkaldte levetidsforbedring – men vi har ikke kunnet ramme den faktisk udvikling godt nok, derfor har der været behov for igen at justere på levetidsforudsætningerne allerede pr 1. januar 2019. Levetiderne i Markedsrenteordningen og Seniorordningen skal fastlægges, så de rammer det faktiske bedst muligt – og ikke med en forsigtighed. Derfor kan det være nødvendigt at justere på levetidsforudsætningerne med jævne mellemrum, hvis levetiderne udvikler sig mere end forudsat.

Afkastet spiller også en rolle

De lave afkast i det seneste år også hører med til forklaringen på den lavere pension. Afkastet efter pensionsafkastskat i perioden 1. december 2017 til 30. november 2018 lå under beregningsrenten på 3,75 pct., som på forhånd er regnet ind i pensionsudbetalingerne.

– Afkastet ligger faktisk fint set i lyset af et meget vanskeligt 2018, men det ændrer jo ikke ved, at afkastet nominelt er lavt og derfor giver anledning til nedregulering af pensionerne, siger Karin Elbæk Nielsen.

Tilsammen betyder de længere levetider og lave afkast, at pensionen er cirka 5-10 pct. mindre i 2019 end i 2018. Der er store individuelle forskelle, da beregningen afhænger af alder og investeringsprofil, og om medlemmet har valgt pensionisttillæg, da det var en mulighed. Kun pensionister på Markedsrente- og Seniorordningen får nedsat pensionen. På Garantiordningen er der ingen nedreguleringer.

Du kan læse mere om ISPs forudsætninger for pensionen her.

Erhvervsaktive: Billigere dækning vejer op

Også erhvervsaktive medlemmer vil kunne se effekten af de længere levetider, når de tjekker prognosen for deres pension. Levetiderne giver dem en forventet lavere pension. Til gengæld er en billigere invalidedækning med til at veje tabet op for de medlemmer, der har denne dækning som en del af deres ordning.

– Invalidedækningerne bliver billigere, fordi det er sjældent, at ISP-medlemmer bliver alvorligt syge eller kommer slemt til skade. Den lavere pris betyder, at flere penge går til opsparing – og især for medlemmer med mange år til pension har det en stor positiv effekt, siger Karin Elbæk Nielsen.

For medlemmer under 55 år betyder summen af længere levetid og billigere invalidedækning en mindre opjustering af den forventede pension. For medlemmer over 55 år er der tale om en mindre nedskrivning.

Ligesom for pensionister gælder ændringerne kun for medlemmer på Markedsrente- og Seniorordningen.

FAKTA: Eksempler på de ændrede levetider

I tabellen kan du se, hvor længe ISP-medlemmer i forskellige aldersgrupper forventes at leve i gennemsnit. Tallene i parentes viser, hvilke levealdre ISP tog udgangspunkt i før den 1. januar 2019.

Alder i dagForventet levetid pr. 1. januar 2019Forventet levetid 2018-tal
30 år91,089,0
40 år89,988,1
50 år88,887,3
60 år88,386,7
70 år88,486,9
80 år89,689,6