Nyheder  

Løft til pensionsordninger med markedsrente

Ved årsskiftet bliver ISP’s ordninger med markedsrente opgraderet – det betyder, at din ordning får mere tidssvarende forsikringer, og at risikoen på din investeringer tilpasses efter, hvor længe du har til din pension. Det var et af budskaberne på årets medlemsmøder.

I disse dage holder ISP medlemsmøder landet over. Første møde blev afholdt den 9. oktober i Middelfart og de kommende møder er i Aarhus den 23. oktober og hos ISP i Hellerup den 4. november.

Meld dig til et medlemsmøde her.

På møderne giver formand i ISP Lars Bytoft en status på overgangen til Sampension, udviklingen i afkast og økonomien generelt - samt et indblik i de ændringer der er på vej i ordningerne med markedsrente.

Ændringer på vej i markedsrente

Fra 1.januar 2020 opgraderes pensionsordningerne med markedsrente. Det betyder, at medlemmer som stadig indbetaler til ordningen, kan forvente følgende forbedringer:

  • Forsikringerne fastsættes efter din løn - i dag fastsætte de ud fra, hvor meget du har sparet op.
  • Forsikringerne udløber ved folkepensionsalderen – i dag sker det ved 67 år (gælder medlemmer født efter 1. januar 1958)
  • Invalidepensionen bliver til en gruppelivsdækning
  • Investeringerne i din opsparing sammensættes efter, hvor lang tid du har til pensionering –du har stadig mulighed for at vælge risiko-profil (lav, moderat eller høj)
  • Mulighed for at vælge Link-pension (sammensæt selv dine investeringer blandt et udvalg af fonde) for en del af opsparingen.
  • Større mulighed for selv at råde over, hvilke dækninger, indbetalingerne skal bruges til .
  • Er du gået på pension eller har du en hvilende ordning (fripolice), vil ændringerne betyde, at dine investeringer sammensættes på en anden måde – du kan dog fortsat selv vælge risikoprofil.

Ultimo november 2019 vil du modtage en digital besked (som du finder på log ind her på siden). I den vil du kunne læse mere om, hvad ændringerne betyder for din pensionsordning, hvis du i dag har markedsrente.

Ændringerne træder i kraft 1. januar, men først i slutningen af februar 2020 vil ændringen fremgå af din pensions- og forsikringsoversigt – og først da vil vi kunne rådgive dig om dine muligheder.