Nyheder  

Medlemmer kan nu skifte til markedsrente

12. september 2017

Medlemmer, som endnu ikke er gået på pension, kan i oktober skifte fra Garantiordningen til Markedsrenteordningen. Også ægtefællepensionister kan skifte til markedsrente.

ISP tilbyder nu ikke-pensionerede medlemmer at skifte fra Garantiordningen til Markedsrenteordningen. Også ægtefællepensionister kan skifte ordning.

Hvis du er blandt dem, der kan skifte fra Garantiordningen, har du modtaget et brev fra ISP. Og hvis du efterfølgende har givet samtykke på isp.dk, får du et tilbud i din e-Boks, så du kan se, hvad et skifte til markedsrente indebærer for dig. Det er også i e-Boks, at du kan acceptere tilbuddet frem til 31. oktober 2017.

Lovgivningen gør det nødvendigt med denne ”dobbelte runde”, hvor du først modtager et fysisk brev og giver samtykke online, før du kan få et digitalt tilbud via din e-Boks.

Hvis du ikke giver dit samtykke på isp.dk vil du modtage et brev med omvalgstilbud. Dette er mere tids- og ressourcekrævende, så ISP opfordrer medlemmerne til at give samtykke og modtage omvalgstilbud i e-Boks.

Du er velkommen til at kontakte ISP MedlemsService, hvis du har spørgsmål om skiftet til markedsrente.

Få også svar på mange spørgsmål her