Nyheder  

Nu kan din livrente blive udbetalt, når du dør

29. december 2017

ISP tilbyder nu en forsikring ved død, som du kan tilvælge, samtidig med at du går på pension. Forsikring ved død giver dine efterladte en løbende ydelse, hvis du dør, før forsikringen udløber. Prisen er, at du får en lavere pension.

Som en del pensionsopsparingen har næsten alle medlemmer i ISP en livsvarig livrentepension. Den giver dig en udbetaling, fra du går på pension og resten af livet. Uanset om du dør som 70- eller 90-årig.

Det er altså de længstlevende medlemmer, som får mest ud af livrenten. Men nu får du mulighed for at tilvælge en forsikring, hvor udbetalingen fortsætter, selvom du dør. Udbetalingen fortsætter indtil forsikringens udløb.

Forsikring ved død hedder den nye mulighed, som kan vælges af alle ikke-pensionerede medlemmer på ISP’s regulativ 4.

– Forsikring ved død er en mulighed, som ISP’s medlemmer har efterspurgt, og som jeg derfor er glad for, at vi nu kan tilbyde. Fordelen ved at tilvælge forsikringen er, at du sikrer dine efterladte. Men det er ikke gratis, og prisen er, at du får en lavere pension, forklarer Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

Sådan fungerer en forsikring ved død

Du tilvælger forsikringen, samtidig med du går på pension – hverken før eller efter. Her vælger du også, hvor længe forsikringen skal løbe. Størrelsen på dit depot bestemmer, hvor mange år du maksimalt har råd til at vælge forsikringen. Det skyldes, at maksimalt 10 procent af depotet må anvendes på forsikringen, og prisen afhænger af din alder.

To eksempler:

  • Jens går på pension som 67-årig og tilvælger forsikring ved død i 16 år, hvilket er hans maksimum. Han dør efter 9 år på pension, og hans efterladte får nu en løbende udbetaling de næste 7 år.
  • Hvis Jens i stedet havde valgt, at forsikringen kun dækkede i 8 år, så havde hans efterladte ikke fået udbetalt forsikringen, fordi Jens dør efter de 8 års udløb.

Hvad koster muligheden?

Du betaler for din forsikring ved at få en lavere livrenteudbetaling. Lad os se på, hvad det koster Jens at vælge henholdsvis de 8 og de 16 års forsikring.

Jens' livrentedepot som 67-årigÅrlig udbetaling (uden forsikring ved død)Årlig udbetaling (forsikring i 8 år)Årlig udbetaling (forsikring i 16 år)
795.000 kr.60.000 kr.58.825 kr.55.275 kr.

Det koster altså Jens 1.175 kr. om året at vælge forsikringen ved død i 8 år, mens prisen for 16 år er 4.725 kr. om året.

Bemærk, at Jens i eksemplet også har ægtefælle- og børnepension på sin pensionsordning. Hvis han ikke havde haft det, ville prisen for en forsikring ved død blive lidt højere.

Hvad betyder forsikringen for ægtefællen?

Her kan du se, hvad det betyder for den samlede udbetaling til den efterladte ægtefælle, hvis Jens’ forsikring kommer til udbetaling. Beløbet dækker over både ægtefællepension og den eventuelle forsikringsudbetaling.

Jens' livrentedepot som 67-årigÅrlig udbetaling til ægtefælle (uden forsikring ved død)Årlig udbetaling til ægtefælle (forsikring i 8 år)Årlig udbetaling til ægtefælle (forsikring i 16 år)
795.000 kr.36.000 kr.94.120 kr.88.440 kr.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om den nye forsikring ved død, er du velkommen til at kontakte ISP MedlemsService.

På Min Pension kan du se størrelsen på dit livrentedepot. Her kan du også se, om du har din pensionsordning på regulativ 4 og dermed er omfattet af den nye mulighed.