Nyheder  

Ny måling: Medlemsdemokratiet er i høj kurs

17. september 2018

ISP’s medlemmer er generelt tilfredse med pensionskassen, og de har stor tillid til, at deres penge er sikkert anbragt. Det viser resultaterne fra årets tilfredshedsmåling. Her svarer markant flere end tidligere, at de lægger vægt på medlemsdemokrati og indflydelse.

Når ISP-medlemmer bliver spurgt, om de vil anbefale pensionskassen til andre, svarer langt de fleste positivt. Faktisk er medlemmerne mere villige til at anbefale deres pensionskasse, end tilfældet er for den gennemsnitlige pensionskunde. Det er en af konklusionerne fra ISP’s seneste tilfredshedsmåling, der blev gennemført i juni og juli.

Præcis som i målingen fra 2017 er den samlede tilfredshed i 2018-målingen på 4,9 (skala: 1-7). Men på de fleste af de uddybende spørgsmål giver medlemmerne en højere karakter end sidste år.

– Det er dejligt, at medlemmerne generelt er glade for ISP. Særligt inden for emner som omkostninger, service, rådgivning og kommunikation giver medlemmerne ISP en høj karakter, siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

– Det er hvert år meget brugbart for os at få input fra medlemmerne. Dels i form af tal, dels i form af de supplerende kommentarer, som mange medlemmer har taget sig tid til at skrive, tilføjer hun.

Indflydelsen vejer tungt

På især ét område i målingen er der sket en ret markant udvikling. Når medlemmerne bliver spurgt til vigtigheden af medlemsindflydelse og medlemsdemokrati, svarer de i gennemsnit 5,7. Det er markant mere end de 5,2 i 2017 og 5,1 i 2016. Samtidig oplever flere medlemmer, at de reelt har indflydelse. Det tal er steget fra 3,3 i 2016 over 3,6 i 2017 til nu at ligge på 3,9.

– Vi er en medlemsejet pensionskasse med de fordele, det giver. Herunder hører både lave omkostninger og stor indflydelse, og det er netop områder, hvor vi adskiller os fra de fleste kommercielle selskaber. Derfor er jeg glad for, at flere medlemmer også lægger vægt på netop medlemsdemokratiet, siger Karin Elbæk Nielsen.

– Det er desuden positivt at se en ret markant stigning i oplevelsen af indflydelse. Men her er tallet fortsat lavt, og vi vil gerne have det endnu højere op. Som ISP-medlem har man en reel indflydelse, og jeg vil opfordre til, at man tilmelder sig vores medlemsmøder og vores årlige generalforsamling, fortsætter hun.

Pensionen i ISP har stor betydning

Deltagerne i målingen har også fået en række mere generelle spørgsmål om deres pension. Blandt andet svarer 55 procent, at de en gang årligt eller løbende tager deres pensionsordning op til overvejelse, mens resten aldrig gør det eller ikke kan huske, hvornår de sidst overvejede noget omkring deres ordning.

Desuden viser svarene, at pensionsordningen i ISP for langt de fleste har stor betydning for den samlede økonomi som pensionist. Kun otte procent svarer, at ordningen i ISP har lav betydning, fordi de har større pensioner andre steder, eller fordi de har en del fri opsparing og friværdi.

Fakta og udvalgte resultater

Af de 697 deltagere i undersøgelsen er 456 pensionister, mens 241 stadig er erhvervsaktive. I alt 4.005 medlemmer blev via e-mail inviteret til at svare.

Her kan du se udvalgte resultater fra undersøgelsen. Du kan også sammenligne med den foregående måling fra 2017. Svarskalaen er 1-7, hvor 7 er højest.

Spørgsmål/udsagnResultat 2018Resultat 2017
Hos ISP får jeg værdi for pengene5,25,1
ISP er konkurrencedygtig på gebyrer5,45,4
ISP er konkurrencedygtig på afkast4,84,7
Jeg oplever et højt serviceniveau5,55,4
Kommunikationen fra ISP er relevant for mig5,45,3