Nyheder  

Ny politik: Sådan investerer ISP ansvarligt

17. september 2018

ISP’s bestyrelse har godkendt en ny udgave af pensionskassens politik for ansvarlige investeringer. Det betyder blandt andet, at ISP sigter efter flere grønne investeringer. Samtidig vil ISP oftere screene porteføljen for at tjekke, om investeringerne matcher politikken.

ISP har en ambition om at øge andelen af bæredygtige investeringer – så længe der er udsigt til, at medlemmerne får attraktive afkast. Samtidig vil ISP styrke sin dialog med ”problematiske” selskaber. Sådan lyder to af de nye punkter i den opdaterede politik for ansvarlige investeringer, som bestyrelsen godkendte i juni 2018.

Fundamentet for politikken er fortsat, at ISP vil investere i tråd med FN’s Global Compact, som indeholder 10 principper inden for blandt andet menneskerettigheder og klima.

– Især klima er et emne, som optager flere af vores medlemmer, og som har været et tema på generalforsamlinger de seneste år. Af den nye politik fremgår det nu, at vi følger hensigten i Paris-aftalen omkring global opvarmning. Vores ambition er at øge investeringerne inden for grøn energi, siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

– Det er dog ikke det samme som indholdet af det medlemsforslag, der blev stemt ned ved forårets generalforsamling. Konsekvenserne af det forslag ville være noget mere vidtrækkende, tilføjer hun.

Investering i vind, sol og biomasse

Grønne versus sorte investeringer bliver ofte kogt ned til investeringer i energiselskaber. Et kig ned over ISP’s portefølje viser dog, at kun en ret lille andel af ISP-medlemmernes penge er placeret direkte i energiaktier. Helt nøjagtigt 1,1 pct. ifølge opgørelsen, der blev foretaget op til sidste generalforsamling.

– Derudover har vi også penge placeret i fonde og foreninger, som understøtter vedvarende energi. Et eksempel er vores tilsagn om 50 mio. kr. til Copenhagen Infrastructure Partners, som blandt andet investerer i vind-, sol- og biomasseprojekter, forklarer Karin Elbæk Nielsen og tilføjer:

– Når vi vurderer investeringer, skal de først og fremmest kunne sikre vores medlemmer solide afkast. Men det er naturligvis en markant sidegevinst, at de samtidig understøtter den grønne omstilling. Situationen er, at de to ting i stigende grad følges ad.

I juli 2018 udsendte brancheorganisationen Forsikring & Pension en nyhed om, at den danske pensionsbranche samlet set investerer fem gange mere i grøn end i sort energi. I 2014 var der kun tre gange så mange investeringer i grøn energi.

Selskaber kan ende på negativliste

Selvom klima fylder meget, er det blot et af flere områder i ISP’s politik for ansvarlige investeringer. Med den nye politik har ISP også skærpet den løbende screening af investeringerne i porteføljen. ISP samarbejder med den anerkendte og uafhængige rådgiver ISS-Ethix, som er specialiseret i ansvarlige investeringer.

Fremover vil ISS-Ethix screene ISP’s samlede portefølje hvert kvartal i stedet for hvert halve år. Hvis screeningen viser, at nogle selskabers adfærd strider mod ISP’s principper, vil de få en gul eller rød anmærkning. Pensionskassen vil – via ISS-Ethix – gå i dialog med selskaberne for at forsøge at påvirke dem.

Hvis dialogen er nytteløs, kan selskaber i yderste konsekvens ende på en såkaldt negativliste, og ISP vil afvikle investeringen.

Læs hele ISP’s politik for ansvarlige investeringer

Via linket kan du også se listen over selskaber, som ISP er i dialog med – og ISP’s aktuelle negativliste.