Nyheder  

Nye beregninger får betydning for udbetalingerne

20. marts 2017

ISP-medlemmerne lever længere, og renteniveauet på de finansielle markeder er historisk lavt. Det har konsekvenser for medlemmer i Markedsrenteordningen og Seniorordningen. Du kan endnu ikke få oplyst, hvad det betyder i kroner og øre – heller ikke selvom du ringer til ISP.

Når ISP beregner pensioner og prognoser i Markedsrenteordningen og Seniorordningen, sker det ud fra forventninger til levetider og afkast. Når de forventninger ændrer sig markant, må ISP ændre i beregningerne.

Det er tilfældet i 2017. Derfor indfører ISP i sommeren 2017 nye beregningsforudsætninger, som påvirker måden, pensionerne udbetales på. Der sker ingen ændringer i medlemmernes depoter.

Hvad ændrer sig i Markedsrenteordningen?

I Markedsrenteordningen nedsættes beregningsrenten fra 4,25 pct. til 3,75 pct. Beregningsrenten er det årlige afkast, som ISP på forhånd har regnet ind i pensionerne. ISP forventer ikke, at afkastet efter skat vil ligge på 4,25 pct. i gennemsnit, og det er derfor, beregningsrenten bliver sat ned.

Også levetidsforudsætningerne ændres, fordi ISP-medlemmer (og danskerne generelt) kan forvente at leve længere. Det betyder, at pensionerne skal spredes over flere år, så den månedlige udbetaling bliver mindre.

Hvad ændrer sig i Seniorordningen?

I Seniorordningen blev beregningsrenten nedsat til 3,0 pct. per 1. januar 2016. Derfor er det kun levetidsforudsætningerne, som nu ændres. Ydelsesgarantien i Seniorordningen på 2,0 pct. fastholdes.

Hvad betyder ændringerne for dig?

Hvis du er pensionist i Markedsrenteordningen eller Seniorordningen, bliver din pension nedsat fra 1. januar 2018. Efter ændringen vil der være større sandsynlighed for, at pensionen kan reguleres op i de kommende år.

Vi forventer nedsættelser for alderspensionister i størrelsesordenen 5-15 pct. ud over den effekt, som årets afkast giver.

For invalidepensionister forventer vi en nedsættelse i størrelsesordenen 5-15 pct. ud over den effekt, som årets afkast giver.

Hvis du er i Markedsrenteordningen eller Seniorordningen, men endnu ikke er pensioneret, får du nedsat din pensionsprognose fra 1. juli 2017. Pensionsprognosen falder mest for de yngre medlemmer, da deres levetidsforbedringer forventes at være størst. Vi forventer nedsættelser i størrelsesordenen 20-25 pct.

ISP kan endnu ikke svare på, hvad de nye beregninger vil betyde for dig i kroner og øre, men er i fuld gang med at regne på ændringerne.

Ændringerne har ingen betydning på Garantiordningen.

Hvornår er beregningerne klar?

Her kan du se, hvornår du efter planen modtager mere information, hvis du er i Markedsrenteordningen eller Seniorordningen:

  • Ultimo april: Du modtager et brev om de generelle ændringer.
  • Primo juli: Hvis du ikke er gået på pension, får du besked om, hvor meget din pensionsprognose sættes ned.
  • September: Hvis du er pensionist, får du besked om, hvor meget din pension cirka sættes ned pr 1. januar 2018.
  • December: Hvis du er pensionist, fremgår den præcise udbetaling for 2018 af dit årlige udbetalingsbrev.

Tallene er endnu ikke klar

Rent teknisk er vi ikke i stand til at oplyse dig, hvad ændringerne helt konkret betyder for din pension eller din pensionsprognose. Vi har valgt alligevel at informere lidt nærmere her og nu, som en service til dig.

Du modtager mere information, som det er beskrevet i planen ovenfor.

Læs også: Fire tips – lad din pension holde i længden