Nyheder  

Nyt job? Her er dine fordele ved at blive i ISP

20. marts 2017

Hvis du skifter job eller starter egen virksomhed, kan du sagtens beholde din pensionsordning i ISP. Det sikrer, at du fortsat sparer op til pension og giver dig samtidig en økonomisk tryghed, som du næppe finder billigere andre steder.

Som medlem i ISP har du så attraktiv en pensionsordning, at du med fordel kan beholde den, selvom du skifter job og måske får en ordning i et andet selskab. Også hvis du bliver selvstændig, er det en fordel for dig at blive i ISP.

For det første får du som medlem nogle meget konkurrencedygtige priser på gruppeforsikringer. Forsikringerne giver dig og din familie økonomisk tryghed, hvis der sker dig noget alvorligt. Det skyldes, at ISP udelukkende forsikrer ingeniører, som generelt har et godt helbred og lever længe.

For det andet har ISP, på både kort og lang sigt, været i stand til at skabe solide afkast, så medlemmerne har fået en fornuftig forrentning af deres opsparing.

For det tredje er det meget billigt at være medlem i ISP, fordi pensionskassen er ejet af medlemmerne og derfor ikke skal sende et overskud videre til aktionærer.

Hvordan beholder du dine forsikringer?

Hvis du vil beholde dine gruppeforsikringer, skal du fortsætte med at indbetale mindst 1.000 kr. om måneden til din ordning i ISP. En del af pengene går til din opsparing, og en anden del betaler dine forsikringer. Du beholder altså din tryghed og sparer op til pension imens.

Især hvis du bliver selvstændig, er det en god idé, at du fortsat sparer op til pension og samtidig beholder dit sikkerhedsnet. Faktisk kan du med fuldt skattefradrag indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud (før renter og afskrivninger) til pension. Det giver dig mulighed for at spare mest op i år med stort overskud.

Kan du beholde din ordning uden forsikringer?

Hvis du i forbindelse med jobskifte får en ny pensionsordning i et andet selskab, vil du typisk også have forsikringer i din nye ordning. Du kan sagtens beholde din ordning i ISP, men fravælge gruppeforsikringerne, så du ikke er dobbeltforsikret.

Du har også mulighed for at optimere dine øvrige pensionsdækninger i ISP i forhold til de dækninger, du har fået i din nye pensionsordning. Det kan være en fordel at lade din opsparing stå, fordi omkostningerne i ISP er lavere end i andre selskaber.

Du betaler således kun 30 kr.. hver måned og 0,03 pct. af din samlede opsparing hvert år for at beholde din ordning uden at indbetale.

Hvis du fortsat ønsker at indbetale i ISP – men ikke ønsker, at dine forsikringer fortsætter – skal du som minimum indbetale 300 kr. hver måned til enten en ratepension eller en livsvarig livrente.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om dine muligheder, er du altid velkommen til at kontakte ISP MedlemsService.

Du kan også få overblik over blandt andet dine forsikringsdækninger og pensionsindbetalinger ved at logge på ISP’s Min Pension.

Log på Min Pension