Nyheder  

Offentligt ansat? Din ordning er stadig hos ISP

22. marts 2019

Efter ønske fra Ingeniørforeningen (IDA) går offentligt ansatte teknikum- og diplomingeniørers pensionsbidrag nu ind på en konto hos DIP. Er du medlem i ISP, overfører DIP bidraget til ISP. Den nye aftale, som er en del af overenskomsten 2018, har givet nogle opstartsudfordringer.

Siden 1. oktober 2018 har nyansatte teknikum- og diplomingeniører under Ingeniørforeningens (IDA) overenskomster i det offentlige område fået oprettet en pensionsordning i DIP, pensionskassen for civil- og akademiingeniører.

De offentligt ansatte ingeniører, som per 1. oktober allerede havde en ordning i ISP, får fortsat indbetalt deres pensionsbidrag til ISP. Men i modsætning til tidligere kommer bidraget ind via DIP. Denne ”mellemstation” har med god grund affødt forvirring hos nogle af de cirka 4.000 ISP-medlemmer, som ændringen vedrører.

– Vi får i vores MedlemsService mange henvendelser fra medlemmer, som undrer sig over, at deres seneste månedlige indbetaling ikke er med, når de tjekker deres depot hos ISP. Det skyldes, at arbejdsgiverne nu indbetaler til DIP, hvorefter DIP så overfører pengene til ISP, der indlæser dem på hvert enkelt medlems ordning. Derfor kan der nu gå lidt længere tid, før indbetalingen fremgår i vores systemer, siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

– Det er vigtigt at understrege, at den nye metode ikke har nogen konsekvenser for medlemmerne, hvis vi ser bort fra den forvirring, der desværre er opstået i kølvandet på de nye processer. Pensionsbidraget bliver indbetalt fra arbejdsgiveren som hidtil og ender også på ordningen i ISP som hidtil, fortsætter hun.

Arbejder på at forbedre processen

I enkelte tilfælde er der gået lang tid, før pengene er overført fra DIP til ISP, så nogle medlemmer har oplevet at få et brev om, at deres pensionsindbetaling er ophørt. Der har også været situationer, hvor den frivillige del af et medlemsbidrag er kommet ind på opsparingen i ISP før det obligatoriske bidrag. ISP og DIP arbejder på at løse opstartsudfordringerne i fællesskab.

– Efter IDA har indført den nye metode som en del af overenskomsten, har det krævet en del administrative ændringer hos arbejdsgiverne og i de to pensionskasser. Vi er løbende i dialog med DIP for at få processen omkring indbetalingerne til at glide så hensigtsmæssigt som muligt, siger Karin Elbæk Nielsen.

Ændringen, hvor bidraget nu indbetales via DIP, udspringer af den hensigtserklæring, som IDA, DIP og ISP har indgået om at arbejde hen mod en fælles pensionskasse for en bredere gruppe af akademikere

Læs mere om ændringerne med den nye overenskomst