Nyheder


Opbakning til bestyrelsen på årets generalforsamling

7. maj 2021

Stor spørgelyst på ISP’s generalforsamling, hvor afkast og ansvarlige investeringer var de store debatemner

Med 58 tilmeldte medlemmer blev generalforsamlingen i ISP 28. april, der blev gennemført digitalt på grund af forsamlingsloftet, ikke noget stort tilløbsstykke. Det var dog ingen hindring for en god debat mellem deltagerne.

En stor del af opmærksomheden rettede sig mod 2020-afkastet og pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer, der tog afsæt i medlemsforslag om større ansvarlighed i investeringerne.

Strategi for investeringer fastholdes trods lavt 2020-afkast

Netop afkastet var et emne, som formand Lars Bytoft tog hul på tidligt i bestyrelsens beretning. Afkastet for hele 2020 endte på 2,4 pct., 2,7 pct. og 2,8 pct. for medlemmerne i markedsrente med hhv. lav, moderat eller høj risikoprofil.

Medlemmer på Garantiordningen og Seniorordningen fik et afkast på hhv. 7,6 pct. og 1,6 pct.

”Afkastet i markedsrenteordningen var grundlæggende utilfredsstillende i 2020 og skyldes især en markant underperformance i det første halvår, primært i første kvartal. På godt dansk: Det var noget hø,” fastslog Lars Bytoft.

Flere medlemmer bød ind med spørgsmål og kommentarer, der bl.a. gik på, hvad bestyrelsen gør for at sikre bedre afkast til medlemmerne fremadrettet.

”Vi har diskuteret afkastet rigtig meget i bestyrelsen i 2020, fx om vi skulle ændre investeringsstrategi. Det gjorde vi heldigvis ikke, så havde vi også haft et lavt afkast nu, hvor markedet er svinget i vores retning. Jeg blev personligt også glad for, at vi holdt fast i strategien, da jeg loggede ind og så mit aktuelle afkast,” sagde Lars Bytoft.

I første kvartal 2021 blev afkastet 3,83 pct., 5,47 pct. og 6,31 pct. for medlemmerne i markedsrente med hhv. lav, moderat og høj risikoprofil.

Fortsat lave omkostninger og højt serviceniveau – senest med app

Et andet vigtigt nøgletal er omkostningerne, og som forventet har overgangen til Sampension ført til en markant reduktion af omkostningerne.

”Stordriftsfordelene er med til at sikre, at I får mest mulig pension for pengene. Samtidig har vi beholdt vores selvstændighed, og nu er vi den eneste pensionskasse kun for ingeniører i Danmark. Med andre ord har vi kombineret det bedste fra to verdener,” sagde Lars Bytoft.

Tilsvarende lever serviceniveauet fortsat op til de høje forventninger. Lars Bytoft glædede sig over, at medlemmerne har taget rigtig godt imod den pensionsapp, som blev præsenteret i 2020. En opgørelse viser, at en tredjedel af medlemmerne sidste år brugte selvbetjeningsløsninger enten i appen eller på isp.dk.

”Netop i 2020, hvor det var vanskeligt at mødes fysisk med en rådgiver, var de digitale muligheder en kæmpe fordel,” lød det fra formanden.

Helhedsorienteret investeringspolitik

I år havde bestyrelsen kun et forslag med – nemlig at fastholde størrelsen af bestyrelseshonoraret. Det blev godkendt.

Til gengæld havde medlemmer stillet tre forslag med i alt ni punkter til afstemning.

Første medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen gik på at begrænse antallet af aktieselskaber, som pensionskassen kan investere i. På den måde undgår ISP, ifølge forslagsstilleren, den højere risiko, der er ved at investere i mindre og usikre selskaber.

Bestyrelsen udtrykte sympati for synspunktet, men kunne ikke støtte forslagets konkrete indhold. Forslaget blev stemt ned.

Markant reduceret CO2-udledning af aktieinvesteringer

Næste forslag indeholdt fem punkter til afstemning, der bl.a. gik på at forpligte pensionskassen til mere ambitiøse og forpligtende målsætninger og samarbejder.

Forslagsstillerne påpegede, at andre pensionskasser bevæger sig i samme retning, og at især kul er det mest klimaskadelige fossile produkt og samtidig giver lave afkast.

Bestyrelsen oplyste, at den bakkede op om to af de fem punkter – tilslutning til Net-Zero Asset Owner Alliance (NZ-AOA) og frasalg af selskaber, der lobbyer imod Paris-aftalens målsætning.

”Vores tilgang har skabt tydelige resultater. CO2-udledningen fra vores aktieinvesteringer er reduceret med 42 pct. ISP er sat i verden for at sikre bedst muligt afkast, og i bestyrelsen ser vi ikke en modsætning mellem vores klimaarbejde og opgaven med at sikre det bedst mulige afkast til vores medlemmer,” sagde Lars Bytoft.

I en skriftlig kommentar i debatten fandt et medlem forslagene meget prisværdige, men konstaterede også, at det ikke er ISP’s opgave at føre en klimapolitisk kamp.

”ISP’s opgave er at sikre medlemmerne det størst mulige afkast. Selskaberne må selv stå for opgaven med at overholde Paris-aftalen,” lød det i kommentaren.

De to forslag, som bestyrelsen bakkede op om, blev vedtaget. De tre andre forslag blev stemt ned.

Det sidste medlemsforslag handlede om at forbedre den løbende kommunikation til medlemmerne fra ISP. Forslagene blev stemt ned.

Til sidst var der forslag fra bestyrelsen om at generalforsamlingen i 2022 afholdes i Odense i henhold til medlemmernes ønske om skiftevis at afholde generalforsamlingen i København og en anden by. Forslaget blev vedtaget.

Urafstemning på vej

Bestyrelsesmedlemmerne Michael Herold og Lisa Frost Mikkelsen var på valg og ønskede begge genvalg. Marc Fussinger meldte også sit kandidatur. Derfor venter et kampvalg i maj mellem Marc Fussinger og Michael Herold. Lisa Frost Mikkelsen blev genvalgt uden valg, da hun opstiller som uafhængigt medlem af bestyrelsen, og der ikke var uafhængige modkandidater til hendes bestyrelsespost.

Til sidst rundede Lars Bytoft af ved at konstatere, at det har været et usædvanligt år og en usædvanlig generalforsamling.

”Allerede nu glæder jeg mig til generalforsamlingen i Odense i 2022. Forhåbentlig med solide afkast. Vi er godt på vej, vi har lave omkostninger og ikke mindst tilfredse medlemmer,” lød hans afslutningsreplik.