Nyheder  

Overenskomst: Medlemmer indbetaler fortsat til ISP

17. september 2018

En ny overenskomst betyder, at nyansatte teknikum- og diplomingeniører i det offentlige får en pensionsordning i DIP. Hvis du som ISP-medlem allerede arbejder i det offentlige, vil dit pensionsbidrag fortsat blive indbetalt til ISP.

Fra den 1. oktober 2018 kan nyansatte teknikum- og diplomingeniører under Ingeniørforeningens (IDA) overenskomster ikke længere få deres pensionsordning i ISP. De får i stedet en ordning i DIP, pensionskassen for civil- og akademiingeniører.

Ændringen udspringer af den hensigtserklæring, som IDA, DIP og ISP har indgået om at fusionere ISP og DIP i én fælles pensionskasse.

Nuværende ISP-medlemmer, der arbejder i det offentlige, vil dog fortsat få indbetalt deres pensionsbidrag til ISP. Det gælder også, hvis de skifter job inden for det offentlige. For privatansatte medlemmer har den nye aftale kun betydning ved et jobskifte til en offentlig arbejdsplads.

Fire scenarier for din pensionsordning

Her kan du se, hvad den nye overenskomst fra den 1. oktober 2018 betyder i fire forskellige jobscenarier:

  • For ISP-medlemmer, som allerede er ansat i det offentlige, vil pensionsbidraget fortsat blive indbetalt til ISP. Fremover kommer det dog ind via DIP og ikke direkte fra KL og Moderniseringsstyrelsen. I praksis har det ingen betydning.
  • For ISP-medlemmer, som skifter job inden for det offentlige, for eksempel mellem to kommuner, fortsætter indbetalingen også til ISP.
  • ISP-medlemmer, der har en periode uden pensionsindbetalinger fra en offentlig arbejdsgiver, vil ved (gen)ansættelse i det offentlige få en pensionsordning i DIP. Det gælder for eksempel medlemmer, der i en periode er ledige, på orlov eller ansat i det private.
  • Teknikum- og diplomingeniører, der er nyansatte i det offentlige, vil få deres pensionsordning i DIP.