Nyheder  

Pensionsbranchen sænker forventninger til afkast

4. januar 2019

Brancheforeningerne Forsikring & Pension og Finans Danmark skruer nu ned for deres forventninger til fremtidens afkast. Det har betydning for ISP-medlemmernes pensionsprognoser, som samlet set falder. De nye forventninger gælder på Markedsrente- og Seniorordningen fra 1. januar 2019.

Mens du sparer op til pension, kan du følge med i din prognose. Prognosen er pejlemærke for din fremtidige pension. Jo tættere du er på pensionen, jo mere sikker vil prognosen være, mens der for yngre medlemmer, der har mange år til pension, kan ske større udsving undervejs.

Som medlem i Markedsrenteordningen og Seniorordningen får du altid tilskrevet det faktiske afkast, som pensionskassen opnår i den investeringsprofil og ordning, du har. De faktiske afkast år for år har stor betydning for den pension, du får. Derfor har det forventede fremtidige afkast også stor betydning for din prognose, mens du sparer op. ISP regner ud fra en såkaldt prognoserente, der bygger på forventningerne fra brancheforeningen Forsikring & Pension.

Fra og med 2019 er de forventninger ændret på grund af udsigten til år med lavere afkast. Vurderingen er, at de tidligere forventninger var for optimistiske.

– Selvom det ikke er sjovt at sænke forventningerne til nogle danskeres pensionsopsparinger, gør vi det for at skabe mest mulig sikkerhed omkring danskernes pensionisttilværelse. De danske pensionsopsparere skal have et så realistisk billede som muligt af, hvad de kan regne med at få udbetalt, i lyset af den ændrede økonomiske virkelighed. Og det har vi nu skabt et solidt fundament for, lød det fra adm. direktør i Forsikring & Pension, Per Bremer Rasmussen, da de nye forventninger blev offentliggjort.

Læs hele artiklen på Forsikring & Pensions hjemmeside

Prognoserne sættes ned

Ændringerne betyder, at ISP med virkning fra 1. januar 2019 bruger ændrede prognoserenter for medlemmer på Markedsrente- og Seniorordningen. Forsikring & Pension skelner mellem deres forventninger til afkast på kort sigt (de næste 10 år) og på lang sigt. Det samme gør ISP.

Det betyder, at prognoserenten for de fleste medlemmer er uændret de næste år, men lavere på lang sigt i forhold til de forudsætninger, som har været anvendt i 2018. Samlet set vil det betyde, at medlemmernes prognoser sættes ned – mest markant for de yngre medlemmer.

Husk, at prognoserenten kun er bedste bud på det forventede afkast, mens det er det faktiske afkast, der ender med at afgøre pensionens størrelse.

For pensionister har prognoserenterne ingen indflydelse her og nu. Men hvis afkastet i et enkelt år ender under 3,75 pct., vil pensionen i det efterfølgende år sættes ned. Det skyldes, at der på forhånd er regnet et afkast på 3,75 pct. ind i pensionsudbetalingen.

Læs også: Et langt liv og lave afkast rammer pensionen

Hvad med Garantiordningen?

Medlemmer på Garantiordningen får en depotrente, der også i 2019 er fastsat til 2,0 pct. efter pensionsafkastskat. Garantiordningen omfatter en ydelsesgaranti, der beskytter mod lavt afkast, og derfor er prognoserenterne af mindre betydning. De meget lave prognoserenter betyder dog, at Garantiordningens medlemmer ikke kan forvente en opregulering af deres pension, der derfor vil tabe købekraft.

FAKTA: Her er det forventede afkast

I tabellerne herunder kan du se forventningerne til de fremtidige afkast for hver af ISP’s tre investeringsprofiler på Markedsrenteordningen. Langt de fleste medlemmer har valgt profilen Mellem Risiko.

Den første tabel viser prognoserenterne før 1. januar 2019, mens den anden tabel viser prognoserenterne, efter de nye forventninger er trådt i kraft 1. januar 2019.

Bemærk, at tallene i begge tabeller er nettoafkast efter investeringsomkostninger og PAL-skat.

Forventninger til afkast før 1. januar 2019

2018-20212022-
Markedsrente - Lav Aktieandel2,3%4,0%
Markedsrente - Mellem Aktieandel2,9%4,6%
Markedsrente - Høj Aktieandel3,4%5,1%
Seniorordningen2,0%3,7%
Garantiordningen1,9%3,6%

Forventninger til afkast fra og med 1. januar 2019

2019-20282029-
Markedsrente - Lav Aktieandel1,8%3,1%
Markedsrente - Mellem Aktieandel2,9%3,7%
Markedsrente - Høj Aktieandel3,9%4,4%
Seniorordningen1,2%2,9%
Garantiordningen1,0%2,8%