Nyheder


Resultat af urafstemning

2. juni 2022

Lars Bytoft er genvalgt til ISP’s bestyrelse. Over 1.000 medlemmer deltog i urafstemningen.

På generalforsamlingen i ISP den 28. april 2022 var bestyrelsesformand Lars Bytoft på valg og søgte genvalg. Marc Fussinger stillede også op til posten som bestyrelsesmedlem.

I henhold til bestyrelsens vedtægter har der derfor været urafstemning blandt alle pensionskassens medlemmer fra 11. maj til 1. juni 2022.

Valget stod mellem Lars Bytoft, der var opstillet af bestyrelsen, og Marc Fussinger, der var opstillet af medlemmer. 9,8 pct. af de stemmeberettigede medlemmer har deltaget i urafstemningen, og nu er de i alt 1057 stemmer gjort op. De fordeler sig således:

  • 683 stemmer på Lars Bytoft
  • 374 stemmer på Marc Fussinger

Det betyder, at Lars Bytoft er genvalgt til ISP’s bestyrelse. Han er uddannet bygningsingeniør og har været bestyrelsesformand i ISP i 11 år. Han har desuden været bestyrelsesmedlem i Sampensions Administrationsselskab siden 2019.

Bestyrelsen består af flg. medlemmer:

  • Lars Bytoft (formand)
  • Lars Kehlet Nørskov (næstformand)
  • Cay Holst Jensen
  • Michael Herold
  • Lisa Frost Sørensen
  • Peter Kjær Østergaard