Nyheder


Resultat af urafstemning

På generalforsamlingen i ISP den 27. april 2023 var bestyrelsens næstformand Lars Kehlet Nørskov på valg og søgte genvalg. Marc Fussinger stillede også op til posten som bestyrelsesmedlem. I henhold til bestyrelsens vedtægter blev valget derfor sendt til urafstemning i perioden 10. maj – 24. maj 2023 blandt alle pensionskassens medlemmer.

25. maj 2023

Valget stod mellem Lars Kehlet Nørskov, der var opstillet af bestyrelsen, og Marc Fussinger, der var opstillet af medlemmer. 8,3 pct. af de stemmeberettigede medlemmer har deltaget i urafstemningen, og nu er de i alt 871 stemmer gjort op. De fordeler sig således:

  • 372 stemmer på Marc Fussinger
  • 499 stemmer på Lars Kehlet Nørskov

Det betyder, at Lars Kehlet Nørskov er genvalgt til ISP's bestyrelse. Han er uddannet svagstrømsingeniør og har været bestyrelsesmedlem i ISP i 15 år – det meste af tiden som næstformand. Han har desuden været medlem af Udvalget for ansvarlige investeringer siden 2019.

Bestyrelsen består af flg. medlemmer:

  • Lars Bytoft (formand)
  • Lars Kehlet Nørskov (næstformand)
  • Cay Holst Jensen
  • Michael Herold
  • Lisa Frost Sørensen
  • Peter Kjær Østergaard