Nyheder  

Resultat af urafstemning

1. juni 2021

På generalforsamlingen i ISP den 28. april 2021 var bestyrelsesmedlem Michael Herold på valg og søgte genvalg. Marc Fussinger stillede også op til posten. I henhold til bestyrelsens vedtægter blev valget derfor sendt til urafstemning i perioden 11. maj – 1. juni 2021 blandt alle pensionskassens medlemmer.

Valget stod mellem Michael Herold, der var opstillet af bestyrelsen, og Marc Fussinger, der var opstillet af medlemmer. 9,2 pct. af de stemmeberettigede medlemmer har deltaget i urafstemningen, og nu er de i alt 1.030 stemmer gjort op. De fordeler sig således:

  •  521 stemmer på Michael Herold
  • 509 stemmer på Marc Fussinger

Det betyder, at Michael Herold er genvalgt til ISPs bestyrelse. Han er uddannet bygningsingeniør og har været medlem af bestyrelsen i 12 år. Han har desuden været ISPs repræsentant i udvalget for ansvarlige investeringer siden 2019.

Bestyrelsen består af flg. medlemmer:

  • Lars Bytoft (formand)
  • Lars Kehlet Nørskov (næstformand)
  • Søren Skibstrup Eriksen
  • Michael Herold
  • Lisa Frost Sørensen
  • Peter Kjær Østergaard