Nyheder  

Sæt det lange lys på

Coronaepidemien kan aflæses i verdensøkonomien og i afkastet på pensionsordningerne. Hav tålmodighed og bevar strategien, lyder rådet fra Sampension-fællesskabets investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

Det store dyk i aktiemarkederne verden over som konsekvens af coronaudbruddet har sat sit aftryk - også på investeringsafkastet i ISP.

For en pensionsopsparer i markedsrente med middel risiko og max. 10 år til pension er afkastet i første kvartal eksempelvis landet på -17,64% Til sammenligning lå det sidste år i 10,6 pct. 

AlderAfkast første kvartal 
i lav risiko
Afkast første kvartal 
i moderat risiko
Afkast første kvartal 
i høj risiko
35 år -12,98 -17,64-20,21
50 år-12,98  -17,64-20,21
65 år -7,53 -13,15 -16,61

Medlemmernes afkast i de forskellige årgangspuljer kan ses her.

Gennem mere end et tiår har aktieinvesteringer været med til at sikre jævnt høje afkast. Det var dog langt fra tilfældet i marts måned, hvor de fleste børsmarkeder faldt med mere end en tredjedel. Noget tilsvarende er ikke set siden finanskrisen i perioden 2007-09 og før det dot-com boblens brist i 2000-02.

Man skal tænke sig godt om

Sampensions investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen opfordrer til, at man som pensionsopsparer sætter det lange lys på og tænker sig godt om, inden man ændrer sin investeringsprofil fra eksempelvis høj til lav risiko med udgangspunkt i den aktuelle situation.

”For de yngre pensionsopsparere er der mange år til at genvinde et eventuelt tab,” forklarer han.

Henrik Olejasz Larsen tilføjer, at det ikke kun er negativt, at aktiekurserne er lave. Det betyder også, at Sampension kan gøre fordelagtige investeringer. Sampension har en aktiebeholdning, som er lidt mindre end det langsigtede mål, og holder foreløbig igen med at købe ind.

Det er ikke kun i lave afkast på aktierne, coronaepidemien kan aflæses, men også det afkast, der lige nu hentes hjem på andre investeringer.

”Økonomien kører meget langsomt lige nu. Derfor er indtjeningen også lav i flere af de selskaber, vi har investeret i, som ikke er børsnoterede,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Lige nu holder han især øje med, hvordan coronasmitten udvikler sig i USA. Det har stor betydning for verdensøkonomien, fordi mere end halvdelen af værdien af verdens børsnoterede aktier hører hjemme der.

Opsparere tæt på pensionsalderen

Pensionsopsparer, der nærmere sig pensionering, kan glæde sig over at have sparet op i en årrække med gode afkast på aktiemarkederne.

”Andelen af aktier i markedsrenteproduktet falder kraftigt de sidste år frem mod pensionering, og de, som er tæt på pension, bliver langt fra så hårdt ramt af sidste måneds udsving som de yngre opsparere,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.

Han tilføjer, at det både for opsparere tæt på pensionsalderen og for pensionister alt andet lige er forventeligt, at en stor del af det tabte kan genvindes.

Mindre udsving hos kunder i gennemsnitsrente

ISP’s medlemmer med en pensionsordning i gennemsnitsrente vil ikke mærke udsvinget på samme måde, som det er tilfældet for medlemmer med markedsrente. Medlemmer i gennemsnitsrente sparer op med markant færre aktier og langt overvejende stats- og realkreditobligationer i porteføljen. For medlemmer i gennemsnitsrente var afkastet i første kvartal 1,8 pct.

Afkastet i gennemsnitsrente er mere stabilt, og medlemmer af ISP med en gennemsnitsordning er desuden omfattet af en garanti som betyder, at pensionerne ikke reduceres.

Pensionsudbetaling uændret i år

Den finansielle ustabilitet kommer ikke til at påvirke størrelsen af den pension, man som pensionist får udbetalt i år. Størrelsen af næste års udbetalinger fastsættes først ved årsskiftet. Den årlige regulering af udbetalingen bliver blandt andet påvirket af forskellen mellem det faktiske afkast og den rente, der allerede er regnet ind på forhånd. Det er endnu for tidligt på året at spå om, i hvor høj grad udbetalingen bliver påvirket af de udsving, der er sket her i første kvartal.

Tallene ovenfor er udtryk for den viden, vi har her og nu, og tager udgangspunkt i generelle tal. De er derfor ikke udtryk for, hvad der konkret gælder for dig.