Nyheder  

Stigende levetider påvirker igen pensionen

17. september 2018

ISP forventer igen i slutningen af 2018 at opjustere de levetider, som danner grundlag for pensionerne på Markedsrente- og Seniorordningen. Det skyldes, at medlemmernes gennemsnitlige levetider fortsat stiger. Konsekvensen er, at pensionen skal række i flere år.

Den positive udvikling i levetider går stærkt. Det er naturligvis en god nyhed for ISP’s medlemmer, der får flere år til at nyde livet på pension. Bagsiden af medaljen er, at pensionerne også skal række i flere år, og at de løbende udbetalinger derfor bliver mindre.

ISP ændrede i 2017 på de forventede levetider i Markedsrente- og Seniorordningen. Og i slutningen af 2018 forventes endnu en opjustering.

– Det vil påvirke dem, som allerede er gået på pension, i form af en mindre månedlig udbetaling. Men det vil også påvirke dem, som er i arbejde. De vil opleve, at prognosen for deres pensionsudbetaling bliver mindre, forklarer Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

Efter ISP indførte de opdaterede levetider i 2017, har Finanstilsynet ændret den levetidsmodel, som også ISP baserer sine levetider på. Ændringen betyder, at de forventede kommende forbedringer i levetiderne nu bliver modelleret ud fra de sidste 20 års data, hvor det tidligere var 30 års data. Og da udviklingen i levetider er accelereret de seneste 20 år, betyder det, at ISP nu forventer en endnu kraftigere udvikling i levetiderne.

– Vi forsøger på bedst mulig vis at indregne den fremtidige udvikling i levetider. Historisk set er det gået stærkere, end vi har kunnet forudse, og fortsætter dette, må medlemmerne forvente, at vi fremover med et eller to års mellemrum kommer til at justere på forudsætningerne, fortsætter Karin Elbæk Nielsen.

Følg med i din forventede pension

Husk, at du på Min Pension løbende kan se en prognose for din pension. Som det fremgår af prognosen, har din pensionsalder stor betydning for din årlige udbetaling. Især yngre medlemmer kan ende med at gå senere på pension, end prognosen viser – og det vil give dem en større udbetaling.

Bemærk, at de opjusterede levetider, som skal godkendes af bestyrelsen, forventes at få virkning tidligst fra 1.januar 2019. De er derfor endnu ikke indregnet i oversigten på Min Pension.

Log på Min Pension