Nyheder  

Stor vækst i indskud og overførsler i 2020

12. april 2021

Årsrapporten for ISP Pension fortæller om vækst i indskud og overførsler, mens afkastet blev beskedent i skyggen af covid

ISP Pension tæller nu 12.369 medlemmer, hvis indskud og overførsler i 2020 voksede med 58,6 pct. i forhold til året før.

”Det tolker vi som god tillid fra medlemmerne side,” siger bestyrelsesformand Lars Bytoft.

2020 var et år, hvor hele verden på mange måder blev sat under pres. Covid-19 medførte sundhedskrise og bød på ekstremt store udsving på investeringsmarkederne.
Investeringerne blev ramt af den økonomiske uro, og investeringsafkast for året landede på 638 mio. kr. For det enkelte medlem med en ordning i markedsrente endte afkastet på op til 2,8 pct. afhængig af alder og risiko i 2020.

”Trods det positive afkast må resultatet anses for værende mindre tilfredsstillende,” konstaterer Lars Bytoft.

Det forholdsvis lave afkast skyldes overvægt af value-aktier, undervægt af obligationer og en portefølje af alternative investeringer, der er under opbygning, hvilket ikke var den bedste kombination i 1. halvår. I 4. kvartal kom ISP dog stærkt igen, og året sluttede samlet set med et positivt afkast.

Stor interesse for pensionen

Uroen på de finansielle markeder fik mange til at kaste et blik på deres pension, og i alt 3.389 gange benyttede medlemmerne sig sidste år af muligheden for at få rådgivning. Enten på telefon, via chat, på skærm eller på stedet.

”Den nye hjemmeside er også meget populær blandt pensionskassens medlemmer. Mere end 60.000 besøg og godt 32.000 login er det blevet til i løbet af 2020,” konstaterer Lars Bytoft.

På hjemmesiden kan man blandt andet få et øjebliksbillede af sin pensionsopsparing, ændre investeringsprofil eller sætte ekstra ind på pensionsopsparingen. Det kan man også med fællesskabets nye pensionsapp. Det er en udvidelse af den digitale løsning, og i alt har omkring 26.000 kunder og medlemmer af fællesskabet downloadet og gennemført mere end 20.000 pensionstjek på appen.

”Siden vi 1. juli 2019 overdrog selve administrationen af pensionskassen til Sampension, har vi høstet en række fordele af at være en del af et større fællesskab. Blandt dem er de gode forsikringsdækninger og muligheden for at kunne tilpasse dækningerne til individuelle behov. Vi har også mere end halveret de årlige omkostninger i procent (ÅOP) til administration og investering for det enkelte medlem,” siger Lars Bytoft.