Nyheder  

Tilfredshed med afkast og ansvarlige investeringer

11. maj 2022

Der var ivrig debat til årets generalforsamling i ISP Pension og opbakning til bestyrelsen.

Årets generalforsamling i ISP Pension blev afholdt den 28. april i Odense, og det blev en aften med en god debat mellem deltagerne. En stor del af opmærksomheden rettede sig mod det flotte 2021-afkast og pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer, der tog afsæt i et medlemsforslag.

Fastholdelse af investeringsstrategi sikrede flot afkast

Afkastet er et emne, der altid optager medlemmerne af pensionskassen meget. Bestyrelsen valgte at holde fast i investeringsstrategien – også da det så svært ud, da man vurderede, at strategien ville skabe et godt langsigtet afkast for medlemmerne.

”Beslutning om at holde fast viste sig at være rigtig. Det så vi allerede i slutningen af 2020 og de første måneder af 2021, hvor udviklingen for alvor vendte,” sagde formand Lars Bytoft.

I 2021 blev afkastet for en 55-årig i markedsrente med moderat risiko på hele 18,1 %. Derfor fik pensionisterne på markedsrenteordningen også et pæn løft til deres pensioner her i 2022.

Flere medlemmer bød ind med spørgsmål og kommentarer, der bl.a. roste bestyrelsens indsats i forhold til at sikre et godt afkast.

I første kvartal 2022 fortsatte de gode takter og på trods af negative nominelle afkast lå ISP rigtigt flot i forhold til de andre akademikerpensionskasser.

Fortsat lave omkostninger og højt serviceniveau

Et andet vigtigt nøgletal er omkostningerne. ISP’s administrationsomkostninger pr. medlem blev i 2021 fastholdt på et forventet lavt niveau på 484 kr, hvilket er blandt de laveste i branchen.

ISP deltog igen i 2021 i den brancheomspændende kundetilfredshedsundersøgelse fra Aalunds Pensionsbarometer. Undersøgelsen afdækker danskernes tilfredshed og oplevelser med deres pensionsselskab. 18 selskaber er med i undersøgelsen i 2021. Her endte ISP på en delt tredjeplads blandt pensionsselskaberne i undersøgelsen i forhold til den samlede tilfredshed.

Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

I år havde bestyrelsen kun et forslag med – nemlig at fastholde størrelsen af bestyrelseshonoraret. Det blev godkendt.

Til gengæld havde medlemmer stillet to forslag med i alt fem punkter til afstemning.

Det første medlemsforslag handlede om at forbedre den løbende kommunikation til medlemmerne i form af kortere og mere overskuelige pensions- og depotoversigter.

Bestyrelsen var enig i, at det er vigtigt at sikre medlemmerne en nem adgang til oplysninger om deres ordning, men kunne ikke støtte det konkrete forslag. Forslaget blev stemt ned.

Livlig debat om ansvarlige investeringer

Næste forslag indeholdt tre punkter til afstemning, der bl.a. gik på at forpligte pensionskassen til mere ambitiøse og forpligtende målsætninger og samarbejder indenfor ansvarlige investeringer.

Forslagsstillerne ønskede, at ISP skulle melde sig ind i Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) senest i 2022, have større transparens omkring investeringer i obligationer og alternativer samt fastsætte en målsætning om 15 % grønne investeringer inden 2025.

Bestyrelsen bakkede op om forslaget om transparens, men kunne ikke støtte de to andre forslag.

”Vi har et mål om netto-nul udledning af CO2 i 2050, og med et delmål om en reduktion på 45 % i 2030 set i forhold til 2020. Disse mål er besluttet af bestyrelsen og forankret i selskabets ansvarlighedspolitik. Og det afgørende for, om der sker en reel forandring i den virkelige verden er, at målsætningerne realiseres. Det bliver ikke mere bindende end det,” sagde næstformand Lars Kehlet Nørskov.

Der var en god og livlig debat om forslagene, der afspejlede de forskellige holdninger. Flertallet af de fremmødte medlemmer mente, at pensionskassen havde en fornuftig politik for ansvarlige investeringer, mens enkelte medlemmer mente, at man ikke gjorde nok.

Forslaget om transparens, som bestyrelsen støttede, blev vedtaget mens de to øvrige forslag faldt.

Der var forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen i 2023 afholdes i København i henhold til medlemmernes ønske om skiftevis at afholde generalforsamlingen i København og en anden by. Forslaget blev vedtaget.

Til sidst var der genvalg til både den eksterne revisor PwC og medlemsrevisor Just Benner Knudsen.

Urafstemning på vej

Bestyrelsesformand Lars Bytoft var på valg og var indstillet af bestyrelsen til genvalg. Marc Fussinger meldte også sit kandidatur.

Derfor er der urafstemning i maj mellem Lars Bytoft og Marc Fussinger om, hvem der skal besætte den pågældende bestyrelsespost de kommende tre år.

Til sidst rundede formand Lars Bytoft af med at konstatere, at det havde været en god generalforsamling, og det havde været rart at kunne afholde denne fysisk igen.

”Jeg synes det var rigtig rart, at I valgte at bruge en eftermiddag – hvor solen skinnede – på at være herinde og deltage i årets generalforsamling og skabe rammerne for en god debat,” sagde formand Lars Bytoft.

Læs mere om urafstemningen her

Der var god debat blandt deltagerne til årets generalforsamling i ISP Pension, som blev afholdt i Odense

Der var god debat blandt deltagerne til årets generalforsamling i ISP Pension, som blev afholdt i Odense.