Nyheder


Fokusgrupper satte udbetalingsprofil under lup

6. juni 2019

I tre fokusgruppeinterviews har ISP-medlemmer fra øst og vest delt deres syn på ISP’s profil for udbetaling af pension. Medlemmerne, der har markedsrente, bidrog med gode input og gav opbakning til den nuværende profil. Her er udbetalingerne størst i de første år af livet som pensionist.

Foretrækker ISP’s medlemmer på Markedsrenteordningen at få udbetalt mest i de første år af livet som pensionist? Eller ønsker de en jævn eller ligefrem stigende kurve fra første til sidste år? Det var emnet for tre fokusgruppeinterviews i maj, som fandt sted i henholdsvis Aarhus, Vejle og København.

Fokusgruppeinterviews er en analyseform, hvor en gruppe af typisk 6-10 deltagere – guidet af en ordstyrer – er i dialog om et specifikt emne. Formålet er at få synspunkter frem om det emne, der diskuteres. I alt 23 medlemmer deltog på de tre seancer, herunder både pensionister og erhvervsaktive.

Konklusionen var entydig: Medlemmerne foretrækker ISP’s nuværende udbetalingsprofil, hvor pensionerne forventes at være størst i de første år. Det skyldes især, at medlemmerne regner med at bruge flere penge, når de er 60-70 år end senere i livet. Flere lagde vægt på, at de vil ”leve livet, mens de er friske til det”.

Høj beregningsrente, faldende pension

Debatten om udbetalingsprofiler udspringer af den såkaldte beregningsrente. Pensionister i ISP får på forhånd indregnet en årlig rente på 3,75 pct. af det samlede depot i deres pension. Men da ISP forventer, at afkastene i gennemsnit bliver lavere end de 3,75 pct. (efter skat) om året, er det sandsynligt, at medlemmerne får sat deres pension ned undervejs i årene som pensionist. ISP’s forventninger er baseret på den nuværende aktivsammensætning i Markedsrenteprofilerne og pensionsbranchens fælles forventninger til afkast.

Alternativt kunne ISP vælge en lavere beregningsrente, så medlemmerne ville få mindre i pension i de første år for så til gengæld at opleve en mere jævn – eller endda stigende – udbetaling gennem pensionistlivet. Men det var der ikke opbakning til i de tre fokusgrupper.

– Jeg vil gerne takke alle de medlemmer, der deltog i de tre seancer. Det var en fornøjelse at opleve deres engagement, holdninger og gode input. Bestyrelsen har nu fået en grundig rapport, der objektivt og nuanceret beskriver det ret entydige billede fra fokusgrupperne, siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

Tre gange flere foretrækker fald

Udbyttet af fokusgrupperne matcher resultatet af den nye medlemsundersøgelse. Her blev ISP-medlemmerne for første gang spurgt om deres holdning til den nuværende faldende udbetalingsprofil:

  • 38 pct. af medlemmerne med markedsrente foretrækker den nuværende udbetalingsprofil, som giver flest penge her og nu.
  • 13 pct. foretrækker en profil, hvor deres pensioner sættes ned her og nu for så at stige løbende.
  • 46 pct. ved ikke, hvad de foretrækker.

– Der er tre gange flere medlemmer, som foretrækker den faldende udbetaling frem for en stigende, hvilket bekræfter den tese, bestyrelsen havde på forhånd. At så stort et antal svarer ”ved ikke”, viser dog, at vi løbende skal kommunikere tydeligere om udbetalingsprofilen og dens betydning, siger Karin Elbæk Nielsen.