Organisation og ledelse

ISP Pension er en pensionskasse, der tegner pensionsordninger for teknikum- og diplomingeniører.

ISP Pension er ejet af medlemmerne og hvert enkelt medlem har derfor direkte medindflydelse. Det betyder blandt andet:

  • at hele overskuddet går til medlemmerne - der er ingen aktionærer, der skal tjene på pensionskassen, før vi kan udlodde overskuddet.
  • at alle medlemmer kan møde op på generalforsamlingen og tage ordet. Medlemsdemokratiet kommer til udtryk i mange initiativer – for eksempel ISPLivrente med eller uden depotsikring, der er en særlig pension til ingeniører. ISPLivrente kombinerer de gode ting fra ratepensionen (udbetaling til dine efterladte) med de gode ting ved en livrente (en livsvarig udbetaling).
  • at pensionskassen bliver ledet af medlemmerne. Bestyrelsen består af mindst fem personer, hvoraf de fire er medlemmer af pensionskassen, mens et medlem skal have særlige kompetencer indenfor regnskab- og revision og derfor ikke nødvendigvis skal være medlem af pensionskassen. Bestyrelsen kan udpege et 6. medlem med særlige kompetencer, hvis bestyrelsen derved kan opnå at alle relevante og krævede kompetencer er tilstede i bestyrelsen.
  • at medlemmerne vælger de fire ud af de fem bestyrelsesmedlemmer. Det sidste medlem bliver udpeget af IDA og et 6. medlem kan udpeges af bestyrelsen. Formanden skal vælges blandt de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af og blandt medlemmerne.

Direktion og ansvarshavende aktuar