ISP's bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer - ISP Pension

Lars Bytoft, formand

Født 6. april 1973. Bidragsbetalende medlem

Uddannelse:
Diplomingeniør, DTU, 1998, Bygning
M&A, Wharton (USA), 2007
Executive MBA, Imperial College, London, 2010

Nuværende beskæftigelse:
Adm. direktør, Bytoft Consulting ApS
Direktør, CAV Invest ApS

Tidligere beskæftigelse:
Bygherrerådgiver, Albæk Byggerådgivning ApS
Salgsdirektør, NCC Bolig A/S
Formand for IDA, 2004-2010
Senior Projektmanager, CB Richard Ellis A/S, 2001- 2004
Projektleder, E. Pihl & Søn A/S, 2000

Aktuelle tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem i Sampension Administrationsselskab A/S

Tidligere tillidsposter:
Medlem af repræsentantskabet i TryghedsGruppen
Formand for IDA Forsikring
Formand for Ingeniørhuset Holding A/S
Formand for IEF-Fonden
Formand for Mødecenteret A/S
Næstformand i Velkommen A/S

Lars Kehlet Nørskov, næstformand

Født 10. september 1956. Bidragsbetalende medlem

Uddannelse:
Odense Teknikum, 1981, svagstrøm
Diplomuddannelse i ledelse 2006

Nuværende beskæftigelse:
Konsulent i OAO - Offentligt Ansattes Organisationer

Tidligere beskæftigelse:
Konsulent hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 2018-marts 2022
Konsulent hos FTF 2015-2018
Konsulent hos Ergoterapeutforeningen 2014-2015
Sekretariats- og forhandlingschef, Dansk Socialrådgiverforening 2000-2014
Konsulent, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) 1993-2000
Ingeniør, Finansministeriet 1986-1993

Aktuelle tillidsposter:
Medlem af repræsentantskabet i Lån og Spar Bank A/S

Tidligere tillidsposter:
Formand for Teknikumingeniørernes Forbund (TIF) 1990-1993

Lisa Frost Sørensen

Født 28. november 1962.

Særlig post i bestyrelsen:
Valgt som det uafhængige regnskabs- og revisionskyndige medlem af bestyrelsen.

Uddannelse:
Statsautoriseret revisor

Nuværende beskæftigelse:
Direktør i Sparekassen Danmark (tidl. Sparekassen Danmark af 1871 / Jutlander Bank)

Tidligere beskæftigelse:
Jutlander Bank 2006-2014
PwC 2000-2006
Deloitte 1985-2000

Aktuelle tillidsposter:
Formand for bestyrelsen i SparD Ejendomme ApS
Formand for bestyrelsen i SparD Ejendomme A/S

Tidligere tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem og formand for revisorudvalget FSP Pension

Michael Herold

Født 5. januar 1967. Bidragsbetalende medlem

Uddannelse:
Horsens Teknikum, 1991, Bygning
CBS, Master in Public Governance (MPG), 2013

Nuværende beskæftigelse:
Kundechef, Domea.dk

Tidligere beskæftigelse:
Driftschef Coor Service Management A/S 2015-2017
Driftsleder Ejendomscenteret, Køge Kommune 2012-2015
Drift & Anlægschef, Sønderborg Kommune 2007-2012
Sektionsleder, Silkeborg Forsyning 1997-2007
Miljømedarbejder, Herning Kommune 1994-1997
Rasmussen & Schiøtz A/S, Brochier & Co. GmbH, H.E.W. A/S 1991-1994

Aktuelle tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem HH Vand A.m.b.a.
Beboerklagenævnet ved Tønder Kommune
Repræsentantskabsmedlem i AKA Akademikernes A-kasse

Tidligere tillidsposter:
Bestyrelsesformand i IDA & Berg Nielsens Studie- og Støttefond
Listefører for Familielisten
Medlem af Akademikernes Repræsentantskab
Medlem af IDAs Hovedbestyrelse
Medlem af IDAs Repræsentantskab
Medlem af IDAs Familie- og ligestillingsudvalg
Formand for IDA Silkeborg Afdeling
Formand for IDA Vestjysk Region

Peter Kjær Østergaard

Født 16. april 1969.

Særlig post i bestyrelsen:
Udpeget af bestyrelsen

Uddannelse:
Mannaz, Executive toplederprogram

Nuværende beskæftigelse:
Finansdirektør, PenSam siden 2015.

Tidligere beskæftigelse:
Governancedirektør, PenSam 2012-2015
Underdirektør, PenSam, 2006-2012

Øvrige stillinger:
PenSam, 1991-2006

Øvrige bestyrelsesposter:
Bestyrelsesmedlem Kapitalforeningen PenSam Invest

Cay Holst Jensen

Cay Holst Jensen

Født 3. oktober 1940

Særlig post i bestyrelsen:
Udpeget af IDA

Uddannelse:
Stærkstrømsingeniør, Københavns Teknikum 1967

Nuværende beskæftigelse:
Pensionist siden 2003

Tidligere beskæftigelse:
Ingeniør, SEW 2001 – 2003
Softwareudvikler, Adtranz 1999 -2001
Ingeniør, Søværnets Materielkommando 1998 - 1999
Ingeniør, Hansen & Henneberg 1993 - 1998
Softwareudvikler, Chr. Rovsing 1983 - 1993
Ingeniør, Post og Telegrafvæsenet 1980 - 1983
Ingeniør, Siemens 1979 - 1980
Ingeniør, AEG 1977 -1980

Aktuelle tillidsposter:
Medlem af repræsentantskabet i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) siden 1995

Tidligere tillidsposter:
Medlem af hovedbestyrelse i Ingeniørforeningen IDA 2021-2022
Medlem af hovedbestyrelsen i IDA 1995 til 2001
Bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Teknikum- og Diplomingeniører (ISP) 1995 til 2000 og 2006 -2009
Medlem af bestyrelsen for Teknikumingeniørernes Forbund (TIF) 1986-1993

Revisionsudvalget

I følge lovgivningen og ISP's vedtægter skal pensionskassens bestyrelse:

Læs mere

Vedtægter

ISP Pensions vedtægter indeholder blandt andet informationer om selskabets formål samt retningslinjer for generalforsamling og repræsentantskab. Den fulde ordlyd af vedtægterne kan ses herunder. Vedtægterne er sidst ændret og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling i april 2023.
Du kan læse vedtægterne her.

Lønpolitik for ISP

Lønpolitikken er vedtaget på bestyrelsesmøde og generalforsamling afholdt i ISP Pension den 18. marts 2020 og 24. juni 2020.
Læs den fulde lønpolitik her (PDF). Der er ikke foretaget ændringer i lønpolitikken i 2021.